Помогнете на вашите растения да се справят със стреса!

Евтин и бърз начин за защита на растенията от суша, горещина и получаване на богата реколта

Какво е Prolis®?

PROLIS®аминокиселина, предназначена за листно пръскане чрез листата или за третиране на семената.

Продуктът е предназначен за намаляване на биотичен и абиотичен стрес при растенията. Ускорява усвояването на макро и микроелементи, а също така стимулира естествените механизми за защита при растенията.

Продуктът PROLIS® съдържа големи количества от специално подбрани аминокиселини, които се усвояват добре, и е много добре абсорбира растение!

Основни области на приложение на PROLIS®:

  • Използва се през целия вегетационен период на растенията, по време на суша и топлинен стрес.
  • Възстановяване на изтощени растения през пролетта
  • Подготовка на зимни култури за зимата

Икономически ефективно

С една опаковка може да се обработва дори 10 хектара посеви.

Една опаковка съдържа 2 х 10 гр. Дози: за зърнени житни култури, маслодойна рапица, царевица, слънчоглед, бобови култури 2 гр./хек., за зеленчуци 3-4 гр./хек., за овощни градини 5-10 гр./хек.

Значително повишаване производителността на растенията

Като резултат на използването на продукта, след намаления стрес се повишава продуктивността на растенията.

Широко приложение

Подходящ за всички земеделски култури, като пшеница, ечемик, маслодойна рапица, царевица, слънчоглед, бобови култури, череши във всички етапи на растежа.

PROLIS ®използва се в следните култури:

Как действа PROLIS®?

PROLIS® съдържа специално подбрани аминокиселини,  която стимулира образуването на коренище, участва в натрупването на азот, стимулира разтежа на цветен прашец, семена, регулира метаболизма на вода в растението, по тази причина растенията по-бързо се възстановяват по време на суша.

Стимулира образуването на хлорофил тип „Б“ в растенията, ето защо фотосинтезата е по-ефективна, растенията по-лесно понасят неблагоприятните условия и са по-продуктивни.

Лесен за употреба

PROLIS® се разрежда с вода и се напръсква с разходната доза 200-300 л. разтвора за 1 хек. Може да се смесва заедно с торове, ако етикетите на същите не съдържат някакви ограничения.

Максимален ефек се постига, когато успеем да напръскаме с PROLIS® преди настъпване на неблагоприятните условия за растежа: студ, слана, суша и наводнение.

Лесен за употреба

PROLIS® се разрежда с вода и се напръсква с разходната доза 200-300 л. разтвора за 1 хек. Може да се смесва заедно с торове, ако етикетите на същите не съдържат някакви ограничения.

Максимален ефек се постига, когато успеем да напръскаме с PROLIS® преди настъпване на неблагоприятните условия за растежа: студ, слана, суша и наводнение.

Ефективността е доказана чрез множество изследвания

Незаменим продукт при подготовката на зърнени култури и маслодойна рапица за зимата

Устойчивостта на растенията се повишава с 4,2-17,88% 

През 2009-2010 г. в университета „Александрас Стулгинскис“, в Литва са направени проучвания за оценка на въздействието PROLIS®   деаклимационна обработка за устойчивостта на студ ин витро на филизи на зимна маслодойна рапица.

Оцеляването на растения при минусови температури зависи от способността им да се аклиматизират към студ, под въздействието на такива фактори на околната среда, като къси дни и ниски температури.

След обработката на филизи на зимна маслодойна рапица с PROLIS®, се наблюдава увеличаване на количеството на ендогенен пролин, което води до повишвавне на устойчивостта при растенията с 4,2-17,88% в сравнение с необработените филизи;

Значително повишаване производителността на растенията

При всички случаи на торенето значително е увеличена продуктивността на зимна пшеница

През 2013 г. в Опитна станция на университета „Александрас Стулгинскис“, в Литва са били направени проучвания за оценка на въздействието на PROLIS® и макро тор K-leaf върху параметрите на продуктивността на зимна пшеница. Продуктите са били използвани през пролетта в по-слаб посев.

PROLIS® и K-leaf при всичките случаи на торене значително увеличава продуктивността на зимната пшеница. Използваната доза на PROLIS® даде надеждно увеличаване на реколтата. След изчисляване на вложените инвестиции и полученото увеличаване на реколтата, зафиксирана висока икономическа ефективност.

Продуктивността на растенията увеличава се с 48,6%

Въздействието на Пролис върху продуктивността на растенията през 2013 г. е изследвано от изследователски институт на зърнени житни култури в Естония. Продуктът PROLIS® (2гр./хек.) беше използван с пролетна рапица (BBCH 22-24).

След използването на PROLIS® продуктивността на растенията увеличава се с 48,6%, в сравнение с контролата.

БЪРЗА ПОМОЩ ЗА РАСТЕНИЯТА

Свържете се с нашия представител в България

Made by Raibec.com