Aidake kultuuridel stressi võita!

Kiire ja soodne viis stressi ohjamiseks ning saagikuse suurendamiseks.

Mis on PROLIS®?

PROLIS® asendamatu aminohape on ette nähtud pritsimiseks lehtede kaudu või seemnete puhtimiseks.

Toode on ette nähtud taimede biootilise ja abiootilise stressi vähendamiseks. Reguleerib makro-ja mikroelementide omastamist ning stimuleerib taimede immuunsüsteemi.

Toode PROLIS® sisaldab suures koguses spetsiaalselt valitud aminohappeid, mis on hästi imenduv ja väga hästi imendub taime!

PROLIS® peamised kasutusalad:

  • Kasutatakse kogu taime vegetatsiooniperioodi kestel stressiolukordade esinemisel: külm, öökülm, liigniiskus, põud.
  • Nõrgenenud taimiku taastamiseks kevadel
  • Taliviljade talveks ettevalmistamisel

Majanduslikult efektiivne

20 grammi Prolisega saab töödelda 10 ha külve.

Pakendi suurused on: 2 x 10 g ja 1 x 50 g. Kulunorm: teraviljad, raps 2 g/ha, köögiviljad 3-4 g/ha, viljapuuaiad 5-10 g/ha. Seemnete puhtimine: 5 g/t.

Suurendab oluliselt taimede saagikust

Toote kasutamise tulemusel taimede stress väheneb ja saagikus suureneb.

Lai kasutusala

Sobib kõikidele põllumajanduskultuuridele kõikides kasvufaasides.

PROLIS® kasutatakse nendele kultuuridele:

Kuidas PROLIS ® toimib?

PROLIS® sisaldab spetsiaalselt valitud aminohappeid,  mis ergutab taimede narmasjuurte moodustumist, osaleb lämmastiku varumises, ergutab õietolmu moodustumist, parandab seemnete idanevust, reguleerib taimede veerežiimi, seetõttu taastuvad taimed pärast põuda kiiremini.

Ergutab „B“ tüüpi klorofülli moodustumist taimedes, seetõttu on fotosüntees efektiivsem, taimed taluvad kergemini ebasoodsaid tingimusi ja on saagikamad.

Mugav kasutada

PROLIS® lahustatakse vees ja pritsitakse 200 – 300 l/ha. Võib segada väetiste ja taimekaitsevahenditega, kui nende toodete etikettidel puuduvad vastavad piirangud.

PROLIS ® on väga efektiivne, kui pritsida enne ebasoodsate kasvutingimuste tekkimist: öökülmad, põud, liigniiskus jms.

Mugav kasutada

PROLIS® lahustatakse vees ja pritsitakse 200 – 300 l/ha. Võib segada väetiste ja taimekaitsevahenditega, kui nende toodete etikettidel puuduvad vastavad piirangud.

PROLIS ® on väga efektiivne, kui pritsida enne ebasoodsate kasvutingimuste tekkimist: öökülmad, põud, liigniiskus jms.

Efektiivsust tõestavad uuringud

Asendamatu toode taliviljade talveks ettevalmistamisel.

Taimede külmakindlus suurenes 4,20-17,88% 

2009 – 2010 a. uuriti Leedus, Aleksander Stulginski Ülikoolis talirapsi tõusmete PROLIS® töötlemise mõju taimede külmakindlusele in vitro.

Taimede ellujäämine miinustemperatuuridel sõltub nende külmaga kohanemise võimest, kui talveperioodil on päevad lühikesed ja temperatuurid madalad.

Töödeldes talirapsi tõusmeid eksogeenselt PROLIS®, endogeense proliini sisaldus suurenes, seetõttu suurenes taimede külmakindlus 4,20-17,88% töötlemata tõusmetega võrreldes;

PROLIS® kasutamisel täheldati lahustuvate suhkrute sisalduse suurenemist aklimatiseeritud (külmaga mõjutatud) tõusmetes 11,99-44,79 mg g-1, mis on tähtis näitaja, sest suhkur vähendab taimekudede külmumispunkti ning täidab toitainete ja energiatagavara funktsiooni.

Suurendab taimede saagikust.

PROLIS® suurendas oluliselt talinisu saagikust kõikides töödeldud variantides.

2013 a. uuriti Leedus, Aleksander Stulginski Ülikoolis, PROLIS® ja makroväetise K-leaf mõju talinisu saagikusele ja kasutati kevadel kahjustatud külvidel.

PROLIS® ja K –leaf suurendasid oluliselt talinisu saagikust kõikides töödeldud variantides, kasutatud norm andis usutava enamsaagi. Arvestades tehtud investeeringuid ja enamsaaki, saadi tehtud kulutuste juures kõrge majanduslik efektiivsus.

Rapsi saagikus suurenes 48,6%

PROLIS® mõju rapsi saagikusele 2013 a. Eesti Taimekasvatuse Instituut. Toodet PROLIS® (2 g/ha) kasutati suvirapsil (BBCH 22-24).

PROLIS® kasutamisel suurenes rapsi saagikus pritsimata variandiga võrreldes + 555 kg/ha (48,6%).

KIIRE ABI TAIMEDELE

Võtke ühendust meie esindajaga Eestis

Made by Raibec.com